Kontakt

DK Plast s.r.o.
Blažov 614
929 01 Kútniky

Ičo: 36 741 418
IčDPH: SK 2022328352

Zápis OS Trnava oddiel Sro vl.č. 19651/T

Tel.č./fax:
031/5518037

Mobil:
0918 807 688 (kancelária)
0917 688 155  (Robert Dórák)

Mail:
info [at] dkplast.sk